Dragon Age 2

Tóm tắt sơ lược Điều gì tạo nên khác biệt cho Dragon Age 2 ? Đồ họa, gameplay hay cốt truyện? Để có được câu…